Sanat + Aktivizm = Artivizim… Leave a comment

Sanat, dünya çapında uzun süredir sosyal değișimi teșvik etmenin etkili bir yolu olarak kullanılıyor. Ancak son yıllarda internetin ve sosyal medyanın yayılması, sanat aktivizmini daha tanıdık hale getirdi. Toplumsal cinsiyet, ırkçılık, göç, insan hakları sorunları, küresel ısınma ve savaș karșıtlığı gibi, sosyal konuların sıklıkla ele alındığı sanat aktivizmi; “Artivizm” olarak adlandırılır. 1960’larda sanatçı olan ve Fluxus’un yaratıcılarından biri olan Alan Kaprow tarafından kullanılan bir kavramdır (Martín Leonidas, 2022, s:1). Artivizm; sanatı ve yașamı iç içe geçirerek, sanatsal pratikleri mekânın dıșına çıkarma fikriyle ilgisi olan sanatsal bir harekettir. Hayatın tüm yönleriyle etkileșim kurmak için sanatsal iletișim bağı olușturmaktır.
.
Sanat tarihi sürecinin büyük bölümünde sanat; gücün hizmetinde ya da yanında olmuștur. Krallar, papalar, soylular ve parası olan burjuvazinin onayına gereksinim duyan sanat; günümüzde de küresel kapitalizmin pazar ekonomisiyle varlığını sürdürebiliyor. Bir anlamda tüm eleștirel tutumuna karșın; gücün yanında yer almıștır. Sanatın aktivizm olarak ortaya çıkıșı, Batı Yarımküre’deki sanatçıların hem geleneksel siyasete hem de baskın sanat biçimlerine meydan okumaya bașladıkları 1960’ların sonundaki siyasi dönüșüme kadar götürülebilir.
.
Dr. Handan Tunç kültür, sanat, gezi rehberiniz Arka Plan Sanat’ın 29. sayısında sizler için yazdı…
.
📰 Dijitalleşen dünyamızda dijitale bulaşmadan sadece dokunarak okuyabildiğiniz yayın organımız Arka Plan Sanat’ın 29. sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
.
👉 arkaplansanat.com/product/arka-plan-sanat-29-sayi/

Bir yanıt yazın

Left Menu Icon