“Eski Çağ’da Cilicia’da Yahudiler” Leave a comment

📌 Yahudiler, inançları, ticarî başarıları, Roma ile mücadeleleri ile kuşkusuz Eski Dünya’da dikkat çeken topluluklardan biridir. Tek Tanrılı inanca sahip bir topluluk olarak tarih sahnesinde ilk defa yer alma özelliği taşıyan Yahudilerin geçmişi, oldukça renklidir. Ancak bu uzun geçmişin ötesinde Eski Çağ’da Akdeniz’in siyasî ve kültürel yapısı, Yahudilerin varlığı incelenmeden hiç anlaşılamaz.
.
Nabukadnezar’ın MÖ VI. yy’daki Babil Sürgünü ile bugünkü Irak’a yerleştirilmeleri bir tarafa bırakılırsa Iudaea’dan (Yahudiye) daha çok ticarî ilişkiler veya savaşlarla Akdeniz’de geniş bir coğrafyaya dağılan Yahudiler, Roma’dan İskenderiye’ye, Tarsus’tan Selanik’e Akdeniz’in hemen her bölgesindeki yerleşimlerde küçük topluluklar halinde var olmuştur.
.
“Eski Çağ’da Cilicia’da Yahudiler”
.
🖊 Dr. Murat Özyıldırım kültür, sanat, gezi rehberiniz Arka Plan Sanat’ın 22. sayısında sizler için yazdı…

Bir yanıt yazın

Left Menu Icon