Sahnelik Toplum

📌Amerikalı sosyolog ve psikolog Leon Festinger’in, “Bilişsel Uyumsuzluk” (cognitive dissonance) olarak adlandırdığı, insanın zihinsel-bilişsel dengesinin arızalanmasına ilişkin vaziyeti ampirik olarak test etmek üzere bizatihi kendisinin ardına düşüp gözlemlediği (deneyimlediği) vak’ayı,

Read More
Leave a comment

Post Foto-Graf

Bilim ve Teknolojide öncü olan ülkelerin entelijansıyası, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin dayatması sonucu hayatın olağan akışında meydana gelen sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-kültürel, psiko-sosyal yenilik ve dönüşümler üzerine düşünüp tartışırken, tabiatı gereği,

Read More
Leave a comment
Left Menu Icon