Sahnelik Toplum

📌Amerikalı sosyolog ve psikolog Leon Festinger’in, “Bilişsel Uyumsuzluk” (cognitive dissonance) olarak adlandırdığı, insanın zihinsel-bilişsel dengesinin arızalanmasına ilişkin vaziyeti ampirik olarak test etmek üzere bizatihi kendisinin ardına düşüp gözlemlediği (deneyimlediği) vak’ayı,

Read More
Leave a comment
Left Menu Icon