Bugünün Değerleriyle Sanat-Tiyatro ve Konumu Leave a comment

📌 Demek ki tiyatro bu kadar hayatın içindedir. Toplumsal ve ekonomik gelişmelere bakıldığında, başka bir deyişle devlet kavramı oluştuktan sonra Antik Yunan Dönemi’nden bugüne tiyatro ile devlet, tiyatro ile sistem arasında doğrudan bir ilişkinin her dönemde var olduğuna tanık olmaktayız. Özellikle Rönesans’la birlikte gelişmeye başlayan Kapitalizm ve beraberinde gelen piyasa koşullarının hayatın tüm alanlarını kaplaması ve tüm ilişkileri etkilemesiyle birlikte sanat da, tiyatro da, sanat eserinin biricikliği ve piyasanın ürettiği tek değer olan para ve emek ilişkisi bağlamında çokça tartışılan bir konu olmuştur. Tüm değerlerin oradan oraya savrulduğu bir dünyada sanatın yeri, sanat ve piyasa ilişkisi, sanat ve teknoloji, sanat ve sermaye, sanat ve özgürlük, sanat ve engellemeler, sanatçının konumu-tutumu, toplumun, devletin sanata bakış açısı yeniden değerlendirilmelidir kuşkusuz.
.
“Bugünün Değerleriyle Sanat-Tiyatro ve Konumu”
.
🖊 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar tasarım ve Mimarlık Fak. Tiyatro Bl. Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Nurhan Tekerek kültür, sanat, gezi rehberiniz Arka Plan Sanat’ın 23. sayısında sizler için yazdı…
.
📰 Dijitalleşen dünyamızda dijitale bulaşmadan sadece dokunarak okuyabildiğiniz yayın organımız Arka Plan Sanat’ın Arka Plan Sanat’ın 23. sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
.
👉 https://arkaplansanat.com/product/7060/

Bir yanıt yazın

Left Menu Icon